Innloggingsinformasjon

Ved å trykke på linken nedenfor vil du komme til en innloggingsside for å få tilgang til "Din Portal". Din Portal vil inneholde elektroniske spørreskjemaer og/eller sentrale dokumenter som benyttes i tjenesten vi yter til deg.

For å beskytte dine personlige opplysninger krever påloggingen elektronisk id som Bank-ID med kodebrikke eller Bank-ID på mobil. Ved bruk av Bank-ID med kodebrikke vil du bli bedt om å legge inn ditt fødselsnummer (11 siffer).

Mer info om Bank-ID finner du her

Hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp med påloggingen, kan du kontakte din kontaktperson eller sentralbordet. Tlf: 62 33 01 33