Skip To The Main Content

Coronavirus Covid-19

Informasjonen om håndtering av covid-19 viruset er oppdatert 18.03.20.

For generelle råd om covid-19-viruset, atferd for den generelle befolkningen samt risikogrupper, og en oppdatert liste over smitteområder henviser vi til folkehelseinstituttets nettsider, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/.

For pasienter i behandling hos oss gjelder følgende:

Vi begrenser sterkt behovet for personlig oppmøte for pasienter henvist til behandlinghos oss. Alle pasienter som er i behandling eller er henvist til oss vil få all den behandlingen de har rett til, med faglig høy kvalitet. Behandlingen vil foregå fra hjemmet, vi har flere egnede digitale verktøy vi bruker til dette. Vi tar kontakt med deg for å avtale hvordan behandlingen skal gjennomføres. 

Dersom du har vært i behandling i våre lokaler de siste ukene er det viktig å vite at dette IKKE er forbundet med noen fare. Tiltakene innføres som vårt bidrag i den nasjonale dugnaden om å begrense smitten så mye som mulig.

Tiltakene evalueres fortløpende og eventuelle endringer publiseres på våre hjemmesider.  

For ytterligere informasjon om hvordan vi gjennomfører behandling - se her