Skip To The Main Content

Om oss

OPPFØLGINGSENHETEN FRISK er en kunnskapsbedrift som leverer tjenester innen spesialisthelsetjenester og arbeidsinkludering. Siden etableringen i 2006 har vi opparbeidet en stor kompetanse innen feltet Helse og Arbeid, og har som mål å være en av de ledende leverandørene i markedet for våre tjenester, og bidra til videre utvikling av tilbudene.

Med oppstart i 2015 har vi utviklet våre tilbud innen spesialisthelsetjenester til blant annet å bli en av landets største private leverandører av offentlig psykologtjenester. Innen tilbudet Helse og Arbeid (tidligere Raskere tilbake) leverer vi i dag psykologtjenester på 10 ulike lokasjoner på vegne av Helse Sør Øst og Helse Vest.

I tillegg tilbyr vi tverrfaglig rehabilitering for personer med kroniske smerter og personer med sykelig overvekt.

...

Oppfølgingsenheten Frisk spesialisthelsetjenester har avdelinger i Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Buskerud og Rogaland, med flere lokasjoner i hvert fylke. Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim. Vi er bemannet med ca. 200 medarbeidere. Vi har kompetente team på alle lokasjonene med god formell og reell kompetanse relevant for problemstillingene målgruppene vi tilbyr tjenester til har. Vi benytter vår flerfaglige kompetanse i et tverrfaglig miljø omkring individer og grupper for å etablere og oppnå definerte mål.