Skip To The Main Content

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering - dagbasert rehabilitering

via "Raskere tilbake" ordningen for Helse Vest

MÅL: Styrke personens arbeidsevne i hverdag og arbeidsliv. Hindre sykmelding eller bistå med i tilbakeføring til arbeid.

INNHOLD: Tilrettelegging av arbeid, dialog med arbeidsgiver, veiledning med kognitiv tilnærming, mestring, livsstil, kosthold, søvn, yrkesveiledning, samhandling med andre involverte aktører, opptrening. Vi vektlegger tverrfaglighet, individuell tilpasning med bred tilnærming.

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE. 
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres på Randaberg