Skip To The Main Content

Brudd og slitasjeskader

Slitasjeskader og brudd - dagbasert rehabilitering

MÅL: Styrke personens arbeidsevne i hverdag og arbeidsliv, reduksjon i opplevde smerter, bedret funksjon og allmenn helsetilstand. Hindre sykmelding eller bistå i tilbakeføring til arbeid.

INNHOLD: Det tverrfaglige kompetansemiljø står for oppføling med individuell tilpasning. Eksempel på innhold kan være mestringsfokusert undervisning, veiledning med kognitiv tilnærming, artroseskole, ryggskole, kosthold, tilpasset fysisk aktivitet, søvnkvalitet, yrkesveiledning, samhandling med andre involverte aktører.

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
Unntak; Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med artrose eller brudd i hofte, skulder, kne, osteoporose, bekkenløsning, multitraume, postoperativ rehabilitering. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 8 uker - 2-3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Oslo - sentrum

Hamar