Skip To The Main Content

Psykologbehandling

Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

OPPFØLGINGSENHETEN FRISK tilbyr poliklinisk behandling ved angst og depresjon hos psykolog i Oslo, Sandvika, Drammen, Jessheim, Hamar, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Sandnes og Stavanger (Randaberg).

I løpet av livet vil mer enn hver tredje person oppleve å få en angstlidelse eller en depresjon. Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr behandling for angst og depresjon for personer som i tillegg strever med tilknytningen til arbeidslivet, enten de står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldte eller ønsker å komme tilbake i arbeidslivet. 

Tilbudet er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten og du betaler kun egenandel opptil grensen for frikort.

For å benytte deg av tilbudet trenger du en henvisning fra din fastlege. Men ønsker du mer informasjon om tilbudet må du gjerne ta direkte kontakt med oss.

 

Les her: Informasjon om Coronavirus - covid-19

Viktig!:All behandling med personlig oppmøte opphører fra og med fredag 13.03.20.Du skal ikke møte opp.Du vil bli kontaktet av din behandler så raskt som mulig for å avtale veien videre. Alle pasienter som er i behandling eller er henvist til oss vil få all den behandlingen de har rett til, med faglig høy kvalitet. Behandlingen vil foregå fra hjemmet, vi har flere egnede digitale verktøy vi bruker til dette.