Skip To The Main Content

Kroniske smerter

Kartlegging og rehabilitering for langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Innenfor kroniske smerter tilbyr vi både to-ukers kartleggingsopphold og 12 ukers rehabilitering. 

 

 

Kartleggingsopphold - 14 dager

MÅL: Gi en grundig og tverrfaglig utredning av pasientens helseproblem, kartlegge ressurser og faktorer som påvirker pasientens helse og arbeidsevne og gi et forslag til videre oppfølging og behandling

INNHOLD: Vil tilbyr et 2 ukers tverrfaglig kartleggingsopphold for pasienter med langvarige muskel -og skjelettsmerter. Kartleggingen innebærer blant annet undersøkelse, funksjonstesting og aktivitetsutprøving, og har samtidig et fokus på å hente frem pasientens ressurser og deltakelse i egen prosess.

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE. 
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

Trondheim

 

 

Dagbasert rehabilitering

MÅL: Styrke personens arbeidsevne i hverdag og arbeidsliv, reduksjon i opplevde smerter, bedret funksjon og allmenn helsetilstand. Hindre sykmelding eller bistå i tilbakeføring til arbeid

INNHOLD: Vi vektlegger tverrfaglighet og kunnskapsbasert, helhetlig oppfølging med individuell tilpasning. Eksempel på innhold kan være mestringsfokusert undervisning, veiledning med kognitiv tilnærming, tilpasset fysisk aktivitet, smertemestring, kosthold, søvnkvalitet, yrkesveiledning, samhandling med andre involverte aktører.

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE. 
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag

Tjenesten leveres:

Elverum

Hamar

Oslo - sentrum

Trondheim